• حفاظت VPN، برای رفتن

    هنگامی که VPN شما فعال است، تمام ترافیک شبکه شما، از نظر مرورگرها، برنامه ها یا خود iOS، قبل از اینکه تلفن شما را ترک کند، رمزگذاری می شود. این جریان داده رمزگذاری شده به یک سرور متعلق به شرکت VPN هدایت می شود، جایی که آن را رمزگشایی کرده و به راه خود ارسال می شود.

    سازمان دیده بان: چگونه VPN کار می کند…[Read more]

  • Ditlevsen Dideriksen became a registered member 10 months, 2 weeks ago